Festival SVM 2016

Za nami je uspešno izveden jubilejni 10. festival Svet v malem!

Na tekmovanju v plastičnem maketarstvu, ki je predstavljalo osrednji dogodek festivala, je bilo prijavljenih kar 191 tekmovalnih maket. Kvalitetno izdelane plastične makete so bile zanimive za vsakega obiskovalca, ki si je prišel ogledat dogodek. Gostje iz Hrvaške, Srbije, Avstrije in Češke so s svojo prisotnostjo naredili festival mednaroden in se s tem predstavili tudi slovenski javnosti. Hrvaško je zastopal klub HUVM iz Zagreba, Srbijo pa klub Oluj iz Beograda.

Spremljajoči dogodki so bili tako kot vsako leto zanimivi in so dodatno popestrili dogajanje; razstava LEGO, kovinske makete F1, Warhammer, makete tovornjakov in makete malih železnic.

Zahvala pa gre tudi sponzorjem, brez katerih festival ne bi uspel v tolikšni meri, kot je.

The 10th anniversary of festival Svet v malem has been a success!

There were 191 models registered for the scale model competition, which was the main event of the festival. Quality-made plastic models were interesting for everyone that visited the event. Guests from Croatia, Serbia, Austria and Czech Republic gave the festival an international label and presented their work to Slovenian public. Croatia was represented by club HUVM from Zagreb and Serbia was reprezented by club Oluj from Beograd.

Accompanying events, interesting as always, further enriched the scene; LEGO exhibition, diecast F1 models, Warhammer, truck models and model railways.

Our thanks also goes to our sponsors, without whom the festival would not have succeeded to such an extent as it did.

Pokrovitelji in sponzorji