Festival SVM 2019

Vabimo Vas na 13. Festival Svet v malem, ki bo že tradicionalno potekal v avli Mestne občine Kranj, dne 11. 5. 2019. Glavni dogodek prireditve bo kot vsako leto tekmovanje v plastičnem maketarstvu, zraven pa se bodo odvijale tudi ostale spremljajoče dejavnosti in razstave. Vabljeni vsi skupaj, da si ogledate enkraten dogodek!

Za vsa vprašanja smo vam na voljo preko E-maila: drustvo.svm@gmail.com

We invite you all to our 13th Festival SVM, traditionally held in the hall of municipality of Kranj, Slovenski trg 1, on Saturday, 11. 5. 2019. The scale model competition, which is the main event of the festival every year, will be accompanied by various other activities and exhibitions. We are eagerly awaiting your visit!

For all questions, we are available on our E-mail: drustvo.svm@gmail.com

Urnik

9.00 - 11.00 - Prijave tekmovalnih maket
11.00 - 17.00 - Tekmovanje in razstava
17.00 - Razglasitev rezultatov tekmovanja

Schedule

9.00 - 11.00 - Model registrations for competition
11.00 - 17.00 - Competition and exhibition
17.00 - Announcement of the contest results

Tekmovalne kategorije

L1 Makete letal v merilu 1/32
L2prop Makete letal v merilu 1/48 - prop
L2jet Makete letal v merilu 1/48 - jet
L3prop Makete letal v merilu 1/72 - prop
L3jet Makete letal v merilu 1/72 - jet
L4 Letalske diorame v vseh merilih
L6 Makete letal v merilu 1/144 in manjše
P1 Makete vodnih plovil v vseh merilih
K1 Makete figur v vseh merilih
K4k Makete vojaških vozil v merilu 1/48 in večje - kolesa
K4g Makete vojaških vozil v merilu 1/48 in večje - gosenice
K6 Diorame v vseh merilih
K8k Makete vojaških vozil v merilu 1/72 - kolesa
K8g Makete vojaških vozil v merilu 1/72 - gosenice
A1 Makete tovornih vozil v vseh merilih
A2 Makete civilnih vozil v vseh merilih
X1 Vesoljski program in znanstvena fantastika v vseh merilih
X2 Papirnate makete v vseh merilih
   
L1J Makete letal v vseh merilih - junior
P1J Makete vodnih plovil v vseh merilih - junior
K4J Makete vojaških vozil v vseh merilih - junior
K6J Diorame v vseh merilih - junior
A2J Makete civilnih vozil v vseh merilih - junior
   
PK Posebna kategorija, Vietnam


Štartnina za juniorje znaša 3€ in za seniorje 7€ (5€ za spletno predprijavo). Člani in klubski partnerji društva SVM imajo štartnino zastonj.

Mize za prodajo maket bodo brezplačne. Obvezna je le predhodnja prijava na E-mail: drustvo.svm@gmail.com

Posebne nagrade:
Nagrada za najboljšo maketo za juniorje in seniorje
Nagrada za najboljšo Revell maketo

Competition categories

L1 Aircraft models scale 1/32
L2prop Aircraft models scale 1/48 - prop
L2jet Aircraft models scale 1/48 - jet
L3prop Aircraft models scale 1/72 – prop
L3jet Aircraft models scale 1/72 – jet
L4 Aircraft dioramas – all scales
L6 Aircraft models scale 1/144 or smaller
P1 Ship models all scales
K1 Figure models all scales
K4k Military vehicle models scale 1/48 or bigger - wheels
K4g Military vehicle models scale 1/48 or bigger - tracks
K6 Dioramas all scales
K8k Military vehicle models scale 1/72 - wheels
K8g Military vehicle models scale 1/72 - tracks
A1 Truck models all scales
A2 Civil vehicle models all scales
X1 Space program and Sci-fi models all scales
X2 Paper models all scales
   
L1J Aircraft models all scales – junior
P1J Ship models all scales – junior
K4J Military vehicle models all scales– junior
K6J Dioramas all scales – junior
A2J Civil vehicle models all scales – junior
   
PK Special category, Vietnam


Entry fee for juniors is 3€ and for seniors 7€ (5€ for online registration). Members and club partners of SVM have the entry fee for free.

Tables for selling scale model kits will be free of charge. It is just mandatory to sign up via the E-mail: drustvo.svm@gmail.com

Special awards:
Award for the best junior and senior scale model
Award for the best Revell scale model